Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
LOGO
SK - slovenčina
AT - Deutsch
  • office@world-excellent.sk
  • 0948 639 037
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné obchodné podmienky WORLD EXCELENT s.r.o.

1. Základné obchodné podmienky
Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len zmluvy) je dodanie reklamných predmetov, resp. tovaru a služieb (ďalej len tovar), bez potlače alebo s potlačou, objednaných písomnou formou, faxom alebo e-mailom.

Predávajúci a kupujúci sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami.
2. Cena (ponuka)
Ponuka je platná ku dňu vystavenia/odoslania, ak nie je výslovne uvedené inak. Záväznú ponuku vyhotoví predávajúci na základe konkrétneho zadania kupujúceho (rozmer, náklad, farebná potlač). Všetky ceny uvedené v ponukách, katalógoch alebo webstránkach predávajúceho sú bez DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. Zaslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje akceptovanie ceny a dodacej lehoty predmetu objednávky v zmysle ponuky. Cena za potlač je v ponuke vyčíslená samostatne. Cena tovaru neobsahuje potlač, ak to nie je výslovne uvedené inak. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom ceny si kupujúci vyžiada záväznú písomnú kalkuláciu od predávajúceho.

... na stránke sa pracuje ...
logo WE
kompletný reklamný servis

Reklamné služby
Tlačiarenské služby
Webové služby

© 2018 WORLD EXCELENT s.r.o., všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky

Spoločnosť